Rulleski


VEDLIKEHOLD AV RULLESKI

Det er viktig å tenke vedlikehold også på rulleski. Men vedlikeholdet er faktisk veldig lett.

  1. Hold rulleskiene rene
  2. Hold rulleskiene tørre
  3. Oppbevar i romtemperatur

Salt er viktig å få bort fra skiene, så spyl dem etter trening hvis de blir skitne. Men pass på å tørke dem i romtemperatur. Ikke lagre dem i kald garasje.

De fleste rulleski har lukkede systemer, og det skal være unødvendig å bruke olje, fett og lignende. Så forsøk ikke å rense skiene med fettløsende midler, det kan skade skiene. Bruk altså ikke rustløser som WD40, 5-56.

Merker du at det glipper, så kan det hjelpe å stramme litt i boltene på bakhjulene.

Men er hjulene helt låste, er eneste utvei å åpne opp lagrene, gjøre rent og sette inn med fett. Du bør imidlertid vite hva du gjør. Flere butikker tilbyr hjelp til en slik operasjon.

KLARGJØRING AV RULLESKI

Vi håper du har tatt var på rulleskiene igjennom hele året. Allkevel kan det være fint med en overhaling av hjulene og lager før sommerens første tur.

To filmer som viser hvordan smøre og renske rulleskiene finner vi her hos Oslo Sportslager.

Fra SWENOR:

Vedlikehold av rulleskiene er meget enkelt. Det eneste man skal gjøre er å holde dem rene og tørre. Etter en sølete tur skal man helst vaske skiene, men viktigst av alt er å holde dem tørre. Oppbevar skiene i romtemperatur når de ikke brukes. Legg dem på et varmt gulv for raskere tørk. Lagrene på Swenor rulleski er forseglede kvalitetslager. Disse krever ingen olje eller fett. Bruk av rustløser som WD40, 5-56 og lingnende må ikke brukes. Dette vil trenge inn i lagrene og drive ut fettet.

Reklame

Trygg Trafikk, Turrennklubben og 6 andre institusjoner laget et hefte «På rulleski i Rogaland». Under gjengis noe av det viktigste av innholdet fra det.

Trening på rulleski bør fortrinnsvis foregå på gang- og sykkelstier, eller på andre egnede veier med liten trafikk.

TRAFIKKREGLENE OG BRUK AV RULLESKI

Den som går på rulleski, regnes som gående.

Særlige bestemmelser for gående:

Gående skal nytte gangvei, fortau, gangbane eller vegens skulder. Er det ikke rimelig på grunn av farten m.v. kan gående nytte sykkelvei, sykkelbane eller kjørebane.

Gående som nytter kjørebane, skal gå ytterst til venstre i gangretningen. Motsatt side av kjørebanen kan nyttes dersom den gående ellers vil bli utsatt for fare, eller hvis særlige forhold tilsier det.

Det vil i praksis si at rulleskiløpere kan nytte høyre side av vegen. En kollisjon mellom rulleskiløper og en bil i samme retning vil sansynligvis medføre mindre personskade enn om de skulle kollidere «front mot front».

All rulleskitrening etter mørkets frembrudd er farlig:
– Refleksvekst er obligatorisk – refleksstriper eller ringer langt nede på stavene – både foran og bak på støvlene -bak på helkappene på skoen.

Bilde fra Feed, Lars Vagle