Rulleski


Denne artikkel viser et spesielt punkt ved årets trase, 7.sept. 18:00.

«Hafrsfjord Rundt» er som alltid rundt Hafrsfjord. Alle trasevalg er lov så lenge du går rundt Hafrsfjord på en måte. Noen plasser kan det variere hvilken side av veien man liker å gå på, men alt er ok så lange man bare kommer rundt fjorden. Vi har med spraybokser markert anbefalte retninger ved kryss og underganger. Tryggest å krysse veier i underganger så vi markerer for det.

Årets runde har en liten endring ved flyplasen og de hvor den nye store rundtkjøringen er laget. Bildene under viser denne lille omleggingen. Gul strek viser veien i år. Røde streker viser trase i 2016 og 2015. Ikke store endring. Så det er en del av hovedvei til Tanager vi ikke går langs. Et senere år vil det være veien.

Klikk på alle bilder for å se mere detaljer. Særlig oversiktskartet.

hr-trase-2017a.jpg

Detaljer på omkjøring sett fra bakkeplan er vist på følgende bilder:

hr-trase-2017b.jpg

hr-trase-2017c.jpg

hr-trase-2017d.jpg

Like etter BMX banen og man svinger høyre mot Tananger, så er det en trasedel hvor man ruller på den tidligere bilveien. Se bildet. Etter noen hundre meter kommer man inn på sykkelstien og alt er som før.

Hele trase er som dette:

Reklamer

«Hafrsfjord Rundt» er som alltid rundt Hafrsfjord. Noen plasser kan det variere hvilken side av veien man liker å gå på, men alt er ok så lange man bare kommer rundt fjorden. Vi har med spraybokser markert anbefalte retninger ved kryss og underganger. Tryggest å krysse veier i underganger så vi markerer for det.

Årets runde går i samme form som i fjor med et unntak ved flyplassen. Det graves der pga nytt veikryss så vi må endre litt på veien vi går. Bildene under viser den lille omleggingen. Gul strek viser veien i år. Røde piler er langs hovedveien til Tananger.

Klikk på alle bilder for å se mere detaljer. Særlig oversiktskartet.

hr_2015_endret_trase

Detaljbilder fra omlegging.

Når du har passert strekket mellom flyplass og Hafrsfjord må du ta til høyre inn til Flymuseet (markert rødt her):

hr_2015_endret_trase_1

I enden av den sletten viser et skilt (markert rødt her) «sykkelsti til Tananger». Følg det:

hr_2015_endret_trase_2

Da går ferden opp en smal vei/sykkelsti, som her:

hr_2015_endret_trase_3

Rett før toppen av den bakken går du forbi en bilsperre og helt på toppen tar du til høyre:

hr_2015_endret_trase_4

Derifra er det bare å følge landeveien til BMX banen som ligger like ved hovedveien til Tananger. Da er du på vanlig vei rundt Hafrsfjord.

God tur 10.september 2015!

VEDLIKEHOLD AV RULLESKI

Det er viktig å tenke vedlikehold også på rulleski. Men vedlikeholdet er faktisk veldig lett.

  1. Hold rulleskiene rene
  2. Hold rulleskiene tørre
  3. Oppbevar i romtemperatur

Salt er viktig å få bort fra skiene, så spyl dem etter trening hvis de blir skitne. Men pass på å tørke dem i romtemperatur. Ikke lagre dem i kald garasje.

De fleste rulleski har lukkede systemer, og det skal være unødvendig å bruke olje, fett og lignende. Så forsøk ikke å rense skiene med fettløsende midler, det kan skade skiene. Bruk altså ikke rustløser som WD40, 5-56.

Merker du at det glipper, så kan det hjelpe å stramme litt i boltene på bakhjulene.

Men er hjulene helt låste, er eneste utvei å åpne opp lagrene, gjøre rent og sette inn med fett. Du bør imidlertid vite hva du gjør. Flere butikker tilbyr hjelp til en slik operasjon.

KLARGJØRING AV RULLESKI

Vi håper du har tatt var på rulleskiene igjennom hele året. Allkevel kan det være fint med en overhaling av hjulene og lager før sommerens første tur.

To filmer som viser hvordan smøre og renske rulleskiene finner vi her hos Oslo Sportslager.

Fra SWENOR:

Vedlikehold av rulleskiene er meget enkelt. Det eneste man skal gjøre er å holde dem rene og tørre. Etter en sølete tur skal man helst vaske skiene, men viktigst av alt er å holde dem tørre. Oppbevar skiene i romtemperatur når de ikke brukes. Legg dem på et varmt gulv for raskere tørk. Lagrene på Swenor rulleski er forseglede kvalitetslager. Disse krever ingen olje eller fett. Bruk av rustløser som WD40, 5-56 og lingnende må ikke brukes. Dette vil trenge inn i lagrene og drive ut fettet.

Tidenes beste Blink ble gjennomført i Sandnes gater. Se bilder fra arrangementet her.

Trygg Trafikk, Turrennklubben og 6 andre institusjoner laget et hefte «På rulleski i Rogaland». Under gjengis noe av det viktigste av innholdet fra det.

Trening på rulleski bør fortrinnsvis foregå på gang- og sykkelstier, eller på andre egnede veier med liten trafikk.

TRAFIKKREGLENE OG BRUK AV RULLESKI

Den som går på rulleski, regnes som gående.

Særlige bestemmelser for gående:

Gående skal nytte gangvei, fortau, gangbane eller vegens skulder. Er det ikke rimelig på grunn av farten m.v. kan gående nytte sykkelvei, sykkelbane eller kjørebane.

Gående som nytter kjørebane, skal gå ytterst til venstre i gangretningen. Motsatt side av kjørebanen kan nyttes dersom den gående ellers vil bli utsatt for fare, eller hvis særlige forhold tilsier det.

Det vil i praksis si at rulleskiløpere kan nytte høyre side av vegen. En kollisjon mellom rulleskiløper og en bil i samme retning vil sansynligvis medføre mindre personskade enn om de skulle kollidere «front mot front».

All rulleskitrening etter mørkets frembrudd er farlig:
– Refleksvekst er obligatorisk – refleksstriper eller ringer langt nede på stavene – både foran og bak på støvlene -bak på helkappene på skoen.

Bilde fra Feed, Lars Vagle

Velg artikler i menyene. Siden vil bli oppdatert jevnlig. Er det noe du vil bidra med eller endre på så ta kontakt med Per Arne på ranz4@yahoo.no