Trygg Trafikk, Turrennklubben og 6 andre institusjoner laget et hefte «På rulleski i Rogaland». Under gjengis noe av det viktigste av innholdet fra det.

Trening på rulleski bør fortrinnsvis foregå på gang- og sykkelstier, eller på andre egnede veier med liten trafikk.

TRAFIKKREGLENE OG BRUK AV RULLESKI

Den som går på rulleski, regnes som gående.

Særlige bestemmelser for gående:

Gående skal nytte gangvei, fortau, gangbane eller vegens skulder. Er det ikke rimelig på grunn av farten m.v. kan gående nytte sykkelvei, sykkelbane eller kjørebane.

Gående som nytter kjørebane, skal gå ytterst til venstre i gangretningen. Motsatt side av kjørebanen kan nyttes dersom den gående ellers vil bli utsatt for fare, eller hvis særlige forhold tilsier det.

Det vil i praksis si at rulleskiløpere kan nytte høyre side av vegen. En kollisjon mellom rulleskiløper og en bil i samme retning vil sansynligvis medføre mindre personskade enn om de skulle kollidere «front mot front».

All rulleskitrening etter mørkets frembrudd er farlig:
– Refleksvekst er obligatorisk – refleksstriper eller ringer langt nede på stavene – både foran og bak på støvlene -bak på helkappene på skoen.

Bilde fra Feed, Lars Vagle

Reklame